Djenna van der Kaag en Leslie de Kok komen (weer) handballen bij de Djeugd. Anneke Holtzer is mee komen doen bij ZiB.

Alledrie veel plezier bij onze (sport)activiteiten!

Weer 3 nieuwe leden