Begin 2018 werden we benaderd door de sportregisseur van het Sportbedrijf met de vraag of wij peutergym zouden willen aanbieden. Uit onderzoek was gebleken dat er weinig sportaanbod was voor 2 en 3 jarigen. Zij kenden wel een lesgeefster. We kregen er een aanjaagbudget bij voor folders en spelmateriaal. 

En zo gebeurde het dat we op vrijdag 9 maart 2018 onze eerste peutergym hadden. Julliette, onze juf, wist er iedere week weer een feestje van te maken. Het was ook iedere week een hele klus om de vloer neer te leggen en al het materiaal een plekje te geven. Gelukkig hadden we in deze beginperiode genoeg handjes die konden helpen. Op een gegeven moment hadden we zoveel deelnemers dat we er 2 groepen van moesten maken. Toch was dat ook niet blijvend en zijn we uiteindelijk met één groep enthousiaste ouders met hun kinderen doorgegaan. 

Omdat de doorloop in de groep groot was (doordat de leeftijdscategorie maar 2 jaar omvatte) moest er regelmatig nieuwe PR gemaakt worden om de groep weer redelijk vol te krijgen. Op Facebook en Instagram werden dan ook regelmatig oproepen gezet. Deze konden dan weer gedeeld worden, o.a. in andere groepen. 

Corona gooide wel wat roet in het eten zoals bij al onze andere sportgroepen. Het lastige bij deze groep was dat het een ouder-kind-activiteit was. Er moest dus extra goed gekeken worden welke regels golden. Regels voor volwassenen en kinderen moesten gecombineerd worden.  Na Corona bleek het lastiger om de groep weer vol te krijgen. En waardoor? Wie zal het zeggen. 

En nu? Gaan we er mee stoppen 🙁  Weliswaar om een leuke reden (Julliette gaat met zwangerschapsverlof) maar toch jammer. Geen idee of en wanneer we weer gaan beginnen. Tot die tijd zullen we ze missen, die Stuiterballen!

Afscheid van de Stuiterballen