Per 8 december 2011 is Sv Atomium ’61 één van de eerste 30 Sportplusverenigingen die er in de stad Rotterdam gaan komen.

In december 2020 hebben wij het Sportpluspredicaat weer voor 4 jaar gekregen. Dat betekent dat we een plus scoren op sociale veiligheid, op sporten voor verschillende doelgroepen, op het openstellen van onze accommodatie voor derden, dat we een gezonde bestuurscultuur hebben, dat we juridisch alles goed geregeld hebben en dat de financiën op orde zijn.

Sportplus staat voor sportverenigingen die iets extra’s doen en daarmee iets extra’s betekenen voor de stad Rotterdam. Het programma staat voor de inzet van sport als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak. Door samen te werken met diverse partners uit verschillende sectoren, koppelen Rotterdam Sportsupport en de deelnemende verenigingen de kracht van sport aan vele maatschappelijke ambities. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. Voor leerlingen van de nabijgelegen school, voor senioren in de wijk, voor werkzoekenden, voor rondhangende jongeren, enzovoort.<

Sportplus is de uitwerking van de maatregel ’30 clubs helpen Rotterdam vooruit’, dat onderdeel is van de Sportnota Rotterdam die in februari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Die nota is uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Sport voor de periode 2011-2014. Met het Uitvoeringsprogramma Sport werkt Rotterdam onder meer aan het verhogen van de sportparticipatie en het inzetten van sport als middel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. De breedtesport heeft hier een belangrijke rol in. De maatregel ’30 clubs helpen Rotterdam vooruit’ vormt de aanjager voor de ontwikkeling van sportverenigingen die een concrete maatschappelijke bijdrage gaan leveren aan de stad.

De ‘Sportplusverenigingen’ werken mee aan de doelstellingen van de stad Rotterdam. Dit doen zij aan de hand van vijf centrale thema´s:

 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Re-integratie / Werk
 • Sportparticipatie van bijzondere doelgroepen
 • Veiligheid

Tijdens de zomer van 2020 en gedurende het seizoen ’20-’21 maakte welzijnsorganisatie Humanitas gebruik van onze accommodatie voor jeugdactiviteiten. In samenwerking organiseerden we een 4-tal E-sport-middagen.

Eind 2020 is het Sportpluscertificaat weer verlengd voor 4 jaar. I.v.m. de toen geldige Corona-maatregelen kregen we het predicaat pas in juni 2021 uitgereikt.

Het project “pedagoog op de club” heeft in 2019 onze trainers veel gebracht op het gebied van signaleren, pedagogische vaardigheden en trainingsvaardigheden. Ook onze VCP-ers hadden regelmatig overleg met de dames van Rotterdam Sportsupport.

In 2019 zijn een aantal van onze recreatiesporten, zoals het Seniorensportuurtje en ZiB, opgenomen in het BeweegPlus-aanbod van Rotterdam Sportsupport. Via dat aanbod kunnen deelnemers 16 weken gratis kennis komen maken vanuit het VGZ-preventiebudget.

In 2019 is Welzijnsorganisatie Humanitas co-financierder geworden van ZiB.

In maart 2019 zijn we gestart met de Superballers (Kleutersport) om de kinderen van het peutergym een vervolg aan te kunnen bieden en ze zo hopelijk vast te kunnen houden voor het handbal.

M.i.v. seizoen ’18-’19 hebben we een doorstart gemaakt met de deelnemers van BNW door de activiteit als vereniging over te nemen. Sporten, life-coaching en gezonde voeding bleven een onderdeel van het programma. De groep kreeg de naam Zuid in Beweging (ZiB). Via fondswerving en een bijdrage van de Sportregisseur werd de groep en de door de groep bereidde lunch gefinancierd.

Eind maart 2018 hebben de trainsters van het G-handbal besloten er mee te stoppen omdat ze na al die jaren energie en tijd er in te hebben gestoken de groep nog steeds te klein was om aan wedstrijden mee te kunnen gaan doen.

9 maart 2018 zijn we gestart met peutergym, de Stuiterballen. Een uurtje bewegen voor 2 en 3 jarigen.

In de seizoenen ’16-’17 en ’17-’18 hebben we onze accommodatie ter beschikking gesteld aan het project ‘Bewegen naar Werkervaringsplaatsen’ van Rotterdam Sportsupport.

De Sportplusstatus is eind 2016 weer verlengd voor 4 jaar.

logo_goalball

M.i.v. seizoen ’16-’17 zijn wij gestopt met Goalball. De deelnemers sporten nu bij Omnivereniging De Pont.

Per seizoen ’15-’16 hebben al onze trainers en begeleiders van de jeugd, KombiFit en andere kwetsbare groepen een VOG.

Tot eind 2015 hebben we de onderstaande activiteiten ihkv Sportplus gerealiseerd. De Sportplusactiviteiten zijn inmiddels een onderdeel geworden van de vaste activiteiten en worden door de diverse besturen en commissies opgepakt en uitgevoerd. De werkgroep Sportplus is opgeheven. Eén bestuurslid heeft Sportplus als aandachtspunt in het pakket.

 • In oktober 2015 hebben we een seniorensportgroep uit de Afrikaanderwijk van Sen C overgenomen. Helaas hebben we deze groep ook weer af moeten stoten omdat de deelnemers een hogere contributie, welke wij moesten vragen om de vakkracht te kunnen betalen, niet wilden betalen. De welzijnsorganisatie in de wijk heeft de groep overgenomen.
 • Miv seizoen 14-15 mogen we gratis gebruik maken van de gymzaal bij Visio aan de Heindijk. Dit drukt de kosten voor Goalball aanzienlijk.
 • Voor de borging van KombiFit (onderdeel Sportimpuls) zijn we een samenwerking aangegaan met de Accent Avondschool welke een vindplaats is voor deelnemers maar ook een deel van de kosten op zich neemt.
 • Na eind november 2014 het eindverslag van de Sportimpuls ingestuurd te hebben volgde in februari 2015 de goedkeuring. Wij kregen een mooie positieve beoordeling.
 • In december 2014, na een intensief beoordelingstraject, ontvingen wij opnieuw het Sport+-predicaat voor 2 jaar.
 • Eind juni 2014werd de Sportimpuls afgesloten, de interventies waren geborgd. Bewegen op Recept gaat verder binnen de SchoolSportverenigingLombardijen, KombiFit bieden we als reguliere activiteit aan i.s.m. de Accent Avondschool.
 • Op verzoek van een aantal deelnemers van Samen Sportief Afvallen zijn we in mei 2014 begonnen met een sportuurtje op de avond, de FitClub. Dit heeft echter nooit geresulteerd in een hoger aantal deelnemers dan 5. De deelnemers zijn verwezen naar OZC, waar ze ook een sportuurtje voor oudere recreanten hebben.
 • Mei 2014 werd er gestart met een 2e groep Samen Sportief Afvallen ivm de grote belangstelling.
 • Maart 2014 startten we met een cursus Samen Sportief Afvallen i.s.m. VonderFysioFit, Langeleve Voeding en de huisartsen in Vreewijk e.o.
 • Woensdag 30 oktober 2013 was de eerste officiële Goalball-training een feit.
 • In september 2013 zijn we gestart met G-handbal voor jongens en meiden tot 14 jaar.
 • In mei 2013 organiseerden we ism Laurens een cursus Valpreventie & balanstraining
 • Zaterdag 20 april 2013 was er een kennismakingsles Goalball
 • Maandag 15 april 2013 organiseerden we ism Laurens een Gezondheidsmarkt voor oudere wijkbewoners.
 • Zaterdag 3 november 2012 deed Atomium mee aan de Nationale Reumadag, georganiseerd door en in het Maasstadziekenhuis. Wij verzorgden van 12.00u tot 15.00u clinics NordicWalking en Koersbal.
 • Zondag 7 oktober 2012 was er weer een Gezondheidsmarkt. Gezonde hapjes en drankjes, gezonde voeding en bewegen, fitheidstest, stoelmassage, ouders-HS3-wedstrijd, streethandball.
 • Atomium doet mee aan de Sportimpuls, een landelijk programma om meer mensen blijvend aan het bewegen te krijgen. We gaan ‘Bewegen op recept’ voor bewoners met gezondheidsproblemen en ‘Kombi-fit’ voor mensen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel aanbieden.
 • Op maandag 20 augustus 2012 zijn we gestart met een SENIORENsportuurtje. Tijd: 11:00-12:00. De docent is een gediplomeerd sport&beweegleider.
 • Voor het beschikbaar stellen van de kantine als plek voor zzp-ers, waar werk en sporten samen gaan, doen we mee met een pilot van NOC-NSF ‘het Sportieve Werken’. De eerste contacten zijn gelegd en hopenlijk kunnen we september 2012 de eerste zzp-ers welkom heten. Maar niet eerst voordat de bestuurskamer omgetoverd is tot een mooie werkplek.
 • De eerste contacten zijn gelegd om de sportbehoefte bij mensen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel te inventariseren. Graag zouden wij hen een wekelijks sportuurtje aanbieden.
 • Het streven is om te beginnen met een Goalball-team voor kinderen van 8-14 jaar, een flitsende olympische balsport voor mensen met een visuele handicap.
 • Het kantineassortiment zal in seizoen ’12-’13 aangevuld worden met wat gezonde artikelen.
 • Zaterdag 21 april 2012 is er een gezondheidsmarkt georganiseerd waar buurtbewoners o.a. een fittest konden afleggen. Daarnaast was er aandacht voor de gezonde sportkantine dmv broodjes gezond, fruit, chips en snoep zonder kleurstoffen.
 • Via het UWV is er een vrijwilliger op de Sparrendaal aan het werk. Zijn werkzaamheden variëren van barwerkzaamheden tot schoonmaken.
 • Leden en hun gezinsleden krijgen bij Sportschool IJsselmonde korting op fitness en groepslessen.