Oprichting

Citaat uit het JUBILEUMBOEK van 1986:

” 5 juli 1961. In een huiskamer in de Utenhagestraat te Rotterdam komt een viertal Dynamoleden bijeen. Het zijn Eef v.d. Schee, Wim Hazelebach, Jo Koster en Wim Chrispijn. Het is nog maar kort geleden, dat zij gevieren aanwezig waren op een buitengewone algemene ledenvergadering van de AHC “Dynamo” waarop het besluit viel uit de Nederlandse Culturele Sportbond te treden “.

Deze vier Dynamoleden besloten op de 5e juli 1961 een nieuwe vereniging op te richten omdat zij en nog wat andere leden van Dynamo wel bij de Nederlandse Culturele Sportbond aangesloten wilden blijven.

Alle relaties werden aangeboord om nog in de maand september van het oprichtingsjaar met minimaal 1 team aan de – toen nog 11-handbal – competitie deel te kunnen nemen. Al met al lukte het om in de oude RAI in Amsterdam met een herenteam aan een zaaltoernooi mee te doen en een week later trad dit team in hun eerste veldcompetitiewedstrijd aan tegen…. Dynamo! Die wedstrijd werd met 13-4 gewonnen. De H.A.V. Atomium ’61 was er klaar voor!! (maakt meteen duidelijk waar dat HAVA! als begroeting vandaan komt; de tweede A – van atletiek – is er intussen uit “gesleten”).

Inmiddels was er een bestuur samengesteld: Eef v.d. Schee – voorzitter; Jo Koster – secretaris, Ab Bohnen – penningmeester en Wim Hazelebach en Leo Bohnen algemene leden.

Als naam werd door Jo Koster het symbool van de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel, het Atomium, gekozen. Met het toevoegsel ’61 om voor altijd en eeuwig het oprichtingsjaar duidelijk te maken.

Op de jaarvergadering van oktober ’62 werd Wim Bohnen – voorzitter, Jo en Ab bleven en Wim Chrispijn werd lid T.C.zaken handbal, Leen Smit – lid culturele activiteiten, Henk Moritz – lid jeugdzaken, Nico Kruit – lid techn. zaken atletiek. De atletiektak is nauwelijks uitgevoerd en werd na een 3-tal jaren ook niet meer geambieerd.

Organisatie

Niet in alle jaren is de vereniging door een voorzitter geleid. Een drietal voorzitterloze periodes deden zich voor en bovendien is het aantal voorzitters dat Atomium in al haar jaren gekend heeft, tot anno 2005 beperkt gebleven tot slechts 4. Maar over het geheel werden de andere posten goed ingevuld. Het totaal aantal kaderleden tot heden is niet meer te tellen.

Het hoofdbestuur bestaat uit, behalve het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) de voorzitter van het jeugdbestuur, een lid P.R.zaken, een coördinator van de technische zaken, van de accommodatiecommissie en voor nevenactiviteiten.

In 1982 is naast het hoofdbestuur een jeugdbestuur met eigen verantwoordelijkheden ingesteld. Het jeugdkader wordt begeleid met als leidraad een technische nota. Met name de jeugdteams krijgen de laatste 25 jaar terecht veel aandacht. Vooral nadat er eindelijk een eigen plek gevonden was en het aantal jeugdleden drastisch uitbreidde.

Het Jeugdbestuur heeft naast een voorzitter en secretaris, leden die voor het technisch werk zorgen en een coördinator voor de nevenactiviteiten.

Naast de beide besturen is er een accommodatie- , technische en financiële commissie. Ad hoc commissies worden ingesteld bij buitengewone activiteiten als een groot toernooi en – zoals recentelijk – voor verbouwingen.

Aandacht was en is er door de jaren heen voor nevenactiviteiten als (jeugd)kampen, feestavonden, kaart- en dartavonden, playbackshows, kerst- en sinterklaasvieringen, disco’s, knutselmiddagen, culinaire cq thema-avondjes, sport- en spelinstuiven, tennistoernooien, BBQ’s enz. enz.

Bij de uitvoering daarvan kon en kan op een groot aantal leden een beroep gedaan worden.

Accommodatie

Sinds 1973 is Atomium aan de Sparrendaal in Vreewijk gevestigd. De jaren daarvoor werd er regelmatig van locatie gewisseld. Tot eind september 1962 werden de thuiswedstrijden op Laagzestienhoven gespeeld.

Met de meeste leden op de Linker Maasoever bepaald geen ideale locatie. In oktober werd er naar de Reedijk verhuisd tot de aanleg van de metro een eind aan het verblijf aldaar maakte. In ruil daarvoor werd een “eigen” veld aan de Charloise Lagendijk verkregen.

Plannen voor de bouw van een clubgebouw werden al gemaakt. De exploitatie van het veld moest echter in een combinatie met de handbalvereniging Spartaan ( Atomium-Spartaan-Combinatie). Dat werkte wel, maar tot een uitvoering van een clubgebouw kwam het echter niet. En ook aan de Charloise Lagendijk moest uiteindelijk plaats gemaakt worden voor de aanleg van de metro.

Via het Varkenoordcomplex en het veld van de voetbalvereniging De Zwervers kwamen we tot slot van de omzwervingen in 1972 aan de Sparrendaal terecht. Dit betekende wel, dat het elfhandbal vaarwel gezegd moest worden. De beschikbare ruimte was daarvoor niet voldoende.

Om toch tijdens de veldperiode te kunnen handballen, werd er een “wilde” zeven-handbalcompetitie opgezet. Atomium was één van de weinige verenigingen in deze regio die voor 7-handbal pleitte.

Al snel werden er plannen voor een clubgebouw gemaakt. Veel problemen werden ondervonden, maar uiteindelijk ook overwonnen. Het resultaat werd in augustus 1977 feestelijk geopend. Intussen had de gemeente Rotterdam een verhard 7-handbalveld aangelegd.

Plannen voor uitbreiding werden er daarna alweer bedacht. Een berging en bestuurskamer (1986), meer kleedruimten en – de 1e bestuurskamer kreeg een andere functie – nog een bestuurskamer (1991); plannen werden werkelijkheid.

Lichtmasten en een 2e verhard veld werd eveneens verwezenlijkt. De uitvoering van de bouw en uitbreidingen werden zo goed als geheel door eigen leden uitgevoerd. Zeker bij de laatste grote uitbreiding werd dat al wat problematischer, zodat er nadat de officiële ingebruikneming een feit was, verzucht werd: dat was de laatste verbouwing!!

Echter in 2004 werden er alweer nieuwe plannen gesmeed. Met een enthousiaste bouwploeg startte aan het eind van dat jaar de verbouwing van het bar- en keukengedeelte. De officiële ingebruikneming is met ingang van de 2e helft van de veldcompetitie 2004-2005 een feit.

Prestaties

Opmerkelijke gebeurtenissen en prestaties

Het ging Atomium direct na de oprichting voor de wind. Zij groeide in zeer korte tijd tot een vereniging met teams in alle categorieën. (senioren, junioren en adspiranten) Het aantal leden was b.v. in 1974 zo’n 150.

De bouw van het eigen clubhuis aan de Sparrendaal mag wel een hoogtepunt genoemd worden. Na de officiële opening in augustus 1977 bleek, dat vanwege het verleggen van de aandacht het ledental nogal teruggelopen was. Vele initiatieven werden genomen om daar weer een positieve wending aan te geven.

Eén daarvan was de reis naar de Deense handbalvereniging V.G.U.F. in Tommerup. De vriendschap welke in 1978 startte duurt tot op de dag van vandaag.

Van die tijd dateert ook de enorme groei van jeugdleden. Met name het minihandbal is de trots van de vereniging. Vooral vanwege het voortouw dat onze vereniging binnen het NHV afd. Rotterdam bij de realisatie daarvan genomen heeft.

De lustrumtoernooien verdienen eveneens een plaats in dit hoofdstuk. Vooral het eerste lustrumtoernooi werd een spectaculair gebeuren. Het toernooi was op de velden van het toenmalig complex gepland, maar na één speeldag gooiden de weergoden roet in het eten. Nog diezelfde nacht (!) werd de gehele organisatie en het materiaal van het toernooi naar de Energiehal verplaatst. Wat uiteraard niet zonder de welwillende medewerking van de beheerder aldaar ging. En een groep leden met een Atomiumhart.

Het toernooi t.g.v. het 25-jarig bestaan kende vele deelnemende verenigingen. Internationaal waren. uiteraard de vrienden uit Tommerup vertegenwoordigd, maar ook het bij de C.S.I.T. aangesloten SATUS (Zwitserland) nam deel. Zij schreven in hun bondsblad zeer enthousiast over de grandioze organisatie.

In 1996 werd het lustrumtoernooi opgeluisterd door deelnames van Etoile Sousse uit Tunesië, Zalgris uit Litouwen en Maccabi Golon uit Israël.

Buiten toernooien om ontvingen we diverse malen tijdens de vakantie groepen jonge handballers uit de kibutz Kfar Menachem Israël en ook uit Bosnië kwamen jongens op bezoek.

Niet alleen in het ontvangen van buitenlandse teams was en is Atomium goed. In maken van buitenlandse reizen om handbal te spelen eveneens. Vele reizen werden, meestal in naam van de N.C.S., gemaakt. Vooral als er gelegenheid bestaat om er een extra weekje aan vast te knopen. (Oud)leden herinneren zich wat dit betreft ongetwijfeld de reis in 1967 naar Wenen. De vakantieweek na het handbaltoernooi was op een 1500 m hoogte en zaken als uitgaan en goed sanitair moesten we daar ontberen. Inmiddels is deze herinnering een gekoesterde.

Ook de 3-weekse vakantie in 1981 – ditmaal niet in NCS-verband maar een zuiver Atomiumgebeuren – in Israël was voor de ca 40 deelnemers een fantastische ervaring.

En zo waren de jeugdige deelnemers aan de reis naar Litouwen zeer onder de indruk van hetgeen zij daar meemaakten.

In 2003 was er de deelname van een HAjteam aan de Partille cup in Zweden. Op zeer hoog niveau hebben zij daar goed partij gegeven.

Hoe verliep het in de afgelopen jaren op sportief terrein?

Het 1e herenteam vierde de eerste zes jaar van het bestaan elk seizoen een kampioenschap. Waardoor zij van de 6e klas afdeling in regio 1e klasse (te vergelijken met de huidige 2e divisie) kwamen. Enkele jaren wisten zij op dit niveau te blijven. Daarna volgden er enkele degradaties.

Het 1e Atomiumherenteam verbleef in de 2e klasse district tot zij in het seizoen ’74/’75 degradeerde. Een aantal mindere jaren zorgde voor een uiteindelijke degradatie naar de 2e klasse afdeling in het seizoen ’79/’80. Met 2 achtereenvolgende kampioenschappen verbleven zij een jaar in de 3e divisie en via een kampioenschap in ’94/’95 speelden zij in het seizoen ’95/’ 96 in de 1e divisie. Waarmee Rotterdam sinds vele jaren weer een handbalclub op dat niveau had.

Na een degradatie, promotie en weer degradatie werd uiteindelijk de 2e divisie weer bereikt. In seizoen 2014-15 speelt het 1e herenteam 1e divisie.

De dames deden er wat langer over . Zij verbleven van 1973 tot 1986 in de 1e klas afdeling. Het jubileumjaar in 1986 werd dus extra feestelijk toen de dames de 3e divisie bereikten. En dat niet alleen, in dat seizoen werden zij ook kampioen op het veld en sleepten de afdelingsbeker in de wacht.

In de jaren daarna volgden er weer degradaties, maar in 1995 wisten zij weer naar de 3e divisie zaal te promoveren. In 1993 werd DS1 kampioen op het veld waarmee zij promoveerden naar de regio 1e klasse. In 2005-2006 was dat weer 1e klas afdeling geworden.

Het succesverhaal van het damesteam uit 1986 werd herhaald in 2006 met zowel een kampioenschap in zaal, een veldkampioenschap en het veroveren van de afdelingsbeker.

HAj (voorheen herenjunioren) was herhaaldelijk zeer succesvol, maar na het seizoen 2005-2006 beschikten we helaas een aantal seizoenen niet meer over een team in deze categorie. Er is uiteraard hard gewerkt om daar verandering in te brengen en we zijn daar ook in geslaagd. Een combinatieteam met DWS uit Schiedam is één van de oplossingen geweest om de Ajeugd die we nog wel hadden vast te kunnen houden.

DAj, en soms meer dan één team, is met vlagen succesvol in de regio cq divisie.

Nederlandse kampioenschappen

Het veldkampioenschap van de jongensadspiranten in 1983 was ook een hoogtepunt. Dit kampioenschap leidde n.l. tot de finaleronden om het Nederlands kampioenschap. Zij werden uiteindelijk verdienstelijk 3e. Hun deelname viel de pers op vanwege hun transport per… fiets! De kampioenschappen waren in Geertruidenberg en in naburige Raamsdonksveer, hielden zij n.l. een fietskamp!!

Veel van diezelfde spelers deden in 1988 als herenjunioren mee aan de Nederlandse kampioenschappen zaal. Ook hier werden zij derde.

Nog enkele deelnames aan Nederlandse kampioenschappen volgden: Voor de eerste maal herensenioren in 1995 (een aantal direct vanuit het vliegtuig uit Israël) in het Noord- Hollandse Anna Pawlonapolder voor de Nederlandse kampioenschappen veld, waar zij 3e werden.

De daarop volgende jaren gaven nog meer succes: In 1997, 1998 en 2002 werd een Atomiumherenteam Nederlands kampioen veldhandbal. HAj behaalde de nationale titel veld in 2000 en 2002, terwijl zij dat in de zaal in 2002 en 2003 eveneens bereikten.In 2011 en 2013 wist het 1e herenteam voor een 2e en een 3e keer  kampioen NK-velhandbal te worden.

Een ander hoogtepunt was de benoeming tot Ons Kluppie in 2002. Deze titel werd door Sport en Recreatie Rotterdam aan Atomium toegekend vanwege o.a. haar jarenlange inspanningen op het gebied van schoolhandbal en de betrokkenheid met het welzijnswerk in de deelgemeente Feijenoord.

Zonder dieptepunten geen hoogtepunten. Het seizoen 2002-2003 was, ondanks de verkiezing tot Ons Kluppie, een dieptepunt in de geschiedenis van Atomium. Verschil van mening en inzicht bracht tweespalt in de vereniging. Een grote groep leden nam echter het initiatief om tot een oplossing te komen. Buitengewone ledenvergaderingen en een Commissie van Goede Zaken zetten de club weer op de rails. Met een weliswaar kleiner ledenaantal werd er weer nieuw elan aan de club gegeven.

Ledenaanwas was er vanaf die periode vooral bij de jeugd weer. Het aantal jeugdteams breidt zich nog steeds uit.

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten zijn door alle Atomiumjaren heen minstens zo belangrijk gevonden als het handbal.

Vanaf de oprichting was er een zgn. Culturele Commissie actief in het bedenken en uitvoeren van allerlei grote en kleine activiteiten.

Een bloemlezing uit het eerste jaren van het bestaan:

  • vertoning van films
  • dansavondjes (ook na afloop van de jaarvergadering werd er gedanst!)
  • een pinksterkamp in een jeugdherberg Zeist, waar werd deelgenomen aan een handbaltoernooi

Bij het ontbreken van een eigen clubruimte werden de bijeenkomsten gehouden in de kantine van de speeltuinverenging Charlois aan de Carnissesingel.

Ook volgende jaren stonden dansavondjes, met livemuziek of op het geluid van een bandrecorder of grammofoon, veelvuldig op de agenda. Toneelstukjes en voordrachten voor en door de leden wisselende het dansen af. Op weekenden – voornamelijk voor senioren, omdat er verder slechts een enkel junior- en adspirantenteam was – , die vele jaren in de jeugdherberg de Grasheuvel te Amersfoort plaatsvonden, werd er ook gevolksdanst. Ook uitjes naar de schouwburg vonden aftrek. Met recht cultureel werk dus.

Eveneens werden er veel activiteiten door de Stichting Ruim Baan Werk en de afdeling Rotterdam en het gewest Zuid-Holland van de N.C.S. georganiseerd, waar vele Atomiumleden niet alleen aan deelnamen maar ook hun medewerking aan verleenden. Zoals b.v.: sinterklaasvieringen, nieuwjaarsbal, disco’s, carnaval, klaverjasavonden en weekenden.

In 1969 vonden er twee weekenden plaats. Senioren en de jeugd gingen apart op kamp naar het eiland de Beer. Het eerste kampeerweekend was een feit in 1971. In Rucphen en speciaal voor de jeugd.

Tradities en een eigen “huis”

De start van een lange traditie was in 1975: bowlingavonden met een “wisselpo” als trofee. De jaarlijkse feestavond kent een grote opkomst en met ongeduld werd uitgekeken naar het eigen “home”, zodat er nog veel meer deelnemers zouden zijn. In augustus 1977 was dat zover.

Een volgende traditie kondigde zich op 1 januari 1978 aan: de nieuwjaarsreceptie.

Het jaar daarop kwam de fietspuzzeltocht in beeld. In 1980 uitgegroeid tot een deelnemersaantal van 90. Aansluitend vond een BBQ plaats.

Het AtomiumKlaverjasToernooi start in november 1986. In 1989 is er wederom een nieuwe activiteit: de familiehandbaldag. Een deelname en belangstelling van ca 200 tot 250 mensen. Zo ook in de volgende seizoenen. De intrede van de playbackshow in 1990.

Jeugdactiviteiten

Veel nevenactiviteiten werden inmiddels door het jeugdbestuur uitgevoerd, want het aantal jeugdleden was sinds het bezit van een eigen clubhuis aan de Sparrendaal enorm toegenomen. O.a. disco’s, filmmiddagen ,-avonden, sinterklaas-, kerstvieringen, weekenden in Rucphen, kampeer- en fietsweekenden elders stonden elk seizoen op de agenda.

Succesnummers

Avondjes met lekker eten werden een onderdeel van het jaarprogramma, zoals gourmet- mossel- en fondueavonden en verder b.v.:

  • het eerste gezamenlijk jeugdkamp in Someren en later in Burgh-Haamstede, met grandioze bonte avonden
  • de vele fietspuzzeltochten
  • familiehandbaldagen met deelname van 20 teams en meer
  • de playbackshows, waarvan er inmiddels ook speciaal voor de jeugd waren: 20 tot 22 optredens!
  • een gala kerstdiner voor de A- en Bjeugd
  • de thema-/culinaire avondjes van dames 4/3

Aan de vele nevenactiviteiten – en bij lange na niet alle genoemd – is en wordt met wisselende belangstelling deelgenomen. Over het geheel kan echter gerust gesteld worden dat zij een succesvol en onlosmakelijk geheel met de vereniging en haar leden vormen.

Tommerup

Min of meer voortvloeiend uit het lidmaatschap van de N.C.S. is de vriendschap met de handbalvereniging uit Tommerup in Denemarken op het eiland Fonen. Nadat de bouw van het clubgebouw in 1977 verwezenlijkt was, bleek het ledental behoorlijk teruggelopen. Alle aandacht werd, o.a. door schoolhandbal, weer gegeven aan ledenwerving en nevenactiviteiten. Het reizen naar het buitenland wilde men ook weer oppakken en de langdurige relatie met Tommerup werd een feit. In mei 1978 vertrok er een bus seniorleden naar Tommerup en het grote succes van dit bezoek was een reden om al snel een tegenbezoek in oktober van datzelfde jaar te regelen.

Vanaf die tijd was het contact veelvuldig. Niet alleen voor een paar dagen van uitjes en een toernooitje, maar ook serieuze trainingskampen vonden plaats. Zowel heren- als damesselecties trainden niet alleen onder eigen trainers, maar o.l.v. Deense trainers. Zij hebben daar veel geleerd. Het Deens handbal stond en staat nog immer hoog aangeschreven. In het kader van 25-jaar Atomium bood Tommerup de Atomiumjeugd een trainingsweek aan.

Een nieuwe uitvoering gaf het Jeugdbestuur in 1993 aan het contact. Met zowel Atomium- als Tommerup (toen nog V.G.U.F. geheten) jeugdleden werd er een paar dagen op een accommodatie in Someren doorgebracht. Storm en regen was hun deel, maar het volgende jaar vond een dergelijk evenement onder betere weersomstandigheden in Denemarken plaats. In datzelfde jaar bezochten senioren in het kader van 15 jaar vriendschap, Tommerup. Zij volgden zelfs een cursus Deens voor zij de reis maakten! Voor het overgrote deel is het echter bij “skoll” gebleven.

In 2003 ging een bescheiden aantal senioren naar Tommerup om daar niet alleen het 100-jarig bestaan van de de vereniging luister bij te zetten, maar ook de 25-jarige vriendschapsband van de beide verenigingen te vieren. April 2004 was de eer aan Atomium om 95 Deense jeugdleden en hun leiding te ontvangen. Dit bezoek is als reuze geslaagd inmiddels in de geschiedenis bijgeschreven. Van de uitnodiging voor april 2006 is uiteraard gretig gebruik gemaakt. 64 Atomiumjeugdleden en hun begeleiding hadden als vanouds een prima verblijf in Tommerup.

In 2008 was het één van de laatste bezoeken van de Tommerup-jeugd aan Rotterdam. Dat jaar stond het bezoek in het teken van 30 jaar vriendschap. Helaas bleek het daarna steeds lastiger om een reis naar Denemarken en vice versa te kunnen organiseren wegens het ontbreken van genoeg gastadressen en in verband met de steeds hogere kosten.

N.H.V.

Voor deelname aan de handbalcompetitie is het lidmaatschap van Het Nederlands Handbal Verbond een vereiste. Toen sv Atomium zich aan de Sparrendaal vestigde en een “wilde” zevenhandbalcompetitie op touw zette, nam zij daarmee het initiatief dat uiteindelijk door de afdeling Rotterdam van het N.H.V. gevolgd werd. In andere afdelingen van Nederland werd deze vorm van handbal in de openlucht al eerder gespeeld. Het afdelingsbestuur stelde wel dat Atomium dan maar de competitieleider voor deze competitie moest leveren. Dat gebeurde en deze heeft deze taak uitgevoerd tot aan het opheffen van de afdeling Zuid-Holland, de fusieorganisatie van de afdelingen Den Haag en Rotterdam.

Ook wat betreft het opzetten van minihandbal speelde Atomium een rol in het voortraject. Deze speciale vorm voor 5 en 6-jarigen had Atomium tijdens haar bezoeken in de jaren 80 aan de handbalvereniging in Tommerup leren kennen. Met oefeningen en specifieke spelregels vanuit het Deens vertaald, ging Atomium binnen de afdeling Rotterdam aan de slag. Met als resultaat de start van een officiële minipoule begin jaren 90. Met groot succes hebben wij een aantal keer ons eigen mini-Djeugdtoernooi aan de Sparrendaal georganiseerd.

Dat Atomium op gebied van organisatie een goede naam heeft, blijkt wel uit het feit dat het N.H.V. meerdere keren een Nederlands kampioenschap veld vol vertrouwen door onze vereniging liet uitvoeren.

N.C.S./C.S.I.T.

Vele Atomiumleden zijn in een N.C.S.-team uitgekomen en hebben fantastische reizen meegemaakt. Vele buitenlandse reizen werden met en via de N.C.S. gemaakt. De lijst met landen waar Atomiumleden, zowel senioren als junioren, één of meerdere malen (m.n. Israël) aan een handbaltoernooi cq C.S.I.T.-kampioenschap deelnam is in willekeurige volgorde: Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk, Israël, België en Litouwen. De laatste jaren liep de deelname van de aangesloten landen helaas in aantal terug en uiteindelijk werd de T.C.Handbal binnen het C.S.I.T. opgeheven.

Plannen om samen met de Deense organisatie (D.A.I.) het e.e.a. weer op te pakken zijn een korte periode gerealiseerd. In 2002 is een groep van Atomium dames- en herensenioren naar een toernooi van de D.A.I. geweest. In april 2005 waren zij op hun beurt te gast bij Atomium waar naast de handbalwedstrijden ook enige uitstapjes op het programma stonden.

Schoolhandbal

Al vrij snel na de oprichting besteedde Atomium aandacht aan het schoolhandbal door de sport bij scholieren bekend te maken middels schooltoernooien. Het eerste schooltoernooi vond in de zestigerjaren plaats in de hal van de Holland-Amerika Lijn. Een eerste schooltoernooi op eigen veld hielden we met 6 lagere scholen op 14 juni 1969. Gevolgd door een schooltoernooi in april 1970 waar zo’n 300 kinderen aan deelnamen. De winnaars deden mee aan een internationaal handbaltoernooi, dat de NCS in het kader van het Pinkstersportfeest in Rotterdam organiseerde. Atomium groeide van 65 naar zo’n 100 leden.

In 1978 en ’79 hield Atomium op een aantal woensdagmiddagen een schooltoernooi en dat leverde maar liefst 49 nieuwe jeugdleden op. Een welpenteam – 8 en 9 jarigen- groeide van niets tot 33 !! In de periode van 1980 t/m 1991 werden er eenmaal per jaar de zgn. Lichtmasttoernooien op ons complex gehouden. Zo genoemd omdat het 1e toernooi vanwege de plaatsing van de lichtmasten georganiseerd werd. De wedstrijden werden gedurende 5 dagen binnen een week van 18.00 – 20.00u gespeeld. Naast de basisscholen vanaf groep 3 werd het toernooi ook een seizoen voor brugklassers georganiseerd.

In 1986 werd in het kader van 25-jaar Atomium een minihandbal promotiewedstrijd gespeeld. Atomium introduceerde hiermee – naar Deense ideeën – voor deze categorie handbalspelertjes aangepaste spelregels en veldmaten.

In de jaren negentig werd medewerking verleend aan een project van de gemeente Rotterdam: Sport na Schooltijd ( later de Sportieve Basisschool). Gedurende 6 weken werden er na schooltijd handbaltrainingen gegeven aan scholieren van een groot aantal basisscholen. Diverse scholieren hebben op deze manier een trainer van Atomium en daarna de vereniging leren kennen.

In 1998 werd een begin gemaakt met het verzorgen van handbaltrainingen tijdens de reguliere gymlessen. Op vele scholen werd op dergelijke wijze de handbalsport onder de aandacht van de schooljeugd gebracht. In het kader van kennismaken, verdiepen en doorstromen hebben de lessen op school een vervolg bij de vereniging gehad met de bedoeling de kinderen te interesseren voor een lidmaatschap. Behalve in de deelgemeente Feijenoord werden er door onze kaderleden ook scholen in het centrum van Rotterdam – bij het ontbreken van handbalverenigingen aldaar -van handballessen voorzien.

Een nieuwe activiteit werd in 2001 gestart: de Atomium handbalschool. Deze werd gehouden in de laatste week van de zomervakantie aan de Sparrendaal. Naast trainingen, wedstrijdjes en een middag zwemmen werden de deelnemers elke dag ontvangen met een ontbijt, kregen een lunch en op de laatste dag was er naast het uitreiken van het handbaldiploma voor een warme maaltijd gezorgd. Met de Jeugdsportpas kregen deelnemers korting op de deelnemersbijdrage. De deelname was in 2001 nog bescheiden met zo’n 14 kinderen. Het jaar daarop was dat aantal echter verdubbeld. Helaas werd deze tendens niet voortgezet. Vanwege te weinig deelname moest de handbalschool afgezegd worden. Voor 2005 werd op een goede herstart gehoopt. Een extreem warme zomer – en helaas ook niet veel aanmeldingen – zorgde wederom voor een afzegging. Tot op heden is het niet gelukt weer een week lang in de zomervakantie een Atomium handbalschool te houden, maar bij Atomium zeggen we nooit nooit!

In 2005 werden de kennismakingslessen tijdens de reguliere “gymuren” in het kader “Rotterdam United” door Sport & Recreatie verzorgd. Bij dit model werd Atomium niet betrokken, maar wij bleven op eigen initiatief scholieren van handballessen voorzien. Door tussenkomst van Rotterdam Support werd Atomium weer van de partij en gaven onze kaderleden de verdiepings- en doorstromingslessen. Op diverse scholen, zowel in deelgemeente Feijenoord als Lombardijen, werd er bijna het hele jaar door handbaltraining gegeven. Gebeurde het in voorgaande jaren door één of twee kaderleden, inmiddels was er een toestroom van jeugdig kader dat zich regelmatig inzette.

Zo maakten in de loop van al die jaren leerlingen van de scholen als de Mare, de Vreewijk, de Catamaran, de Paus Johannes, de Dukdalf, Odilia, SamSam, Open Venster, prinses Margriet, Mr v Eijck, v Heemskerk, Groen v Prinstererl, Willem v Oranje, Mandela, de Akkers, de Willaert, de Regenboog, Kennedy en nog vele andere scholen kennis met handbal en met name bij Atomium ’61.

Sportolympiade

Ook op andere wijze is Atomium betrokken bij schoolsport. 4 juli 2007 werd de eerste sportolympiade van de Schoolsportvereniging Lombardijen , met deelnemende scholen als de basisschool de Catamaran, de Paus Johannes, Sam Sam en het Open Venster, gehouden. Met de bedoeling deze op ons veld te houden. Helaas gooide het slechte weer roet in het eten. Gelukkig was er in sporthal De Enk plaats om de happening toch door de laten gaan.

Zes sportverenigingen uit de wijk, OZC (korfbal), Rotterdam-Zuid (basketbal), Volley-Zuid (volleybal), Feyenoord van Teylingen (tafeltennis), DRL (voetbal) en Atomium ´61 (handbal) waren onderdeel van deze sportolympiade. Ook was de wereldkampioen Ropeskipping, Simon, aanwezig om een onderdeel te begeleiden. Ruim 140 kinderen van de vriendschapsscholen hadden een fantastisch, sportieve, leuke dag! Na afloop van de sportolympiade kwam iedereen naar de kantine van Atomium ’61 gelopen en hebben daar genoten van een heerlijke lunch! In de jaren daarop is de sportolympiade wisselend bij OZC en Atomium gehouden. bezuinigingen hebben een eind gemaakt aan deze succesvolle scholensportdag.

Schoolsportvereniging

In een aantal wijken in Rotterdam zijn maar weinig of zelfs geen sportverenigingen. Een schoolsportvereniging is dan de oplossing. In plaats van dat leerlingen grote afstanden moeten afleggen naar een sportvereniging – en daardoor misschien niet sporten – komen de verenigingen naar de wijk. Leerlingen kunnen direct na schooltijd en in de nabijheid van school sporten. Ze krijgen les van clubtrainers en worden lid van de sportvereniging.

De ontwikkeling en ondersteuning van de schoolsportverenigingen, welke dateert uit 2004, staat onder regie van Rotterdam Sportsupport. Voorlopig komen alleen Lekker Fit scholen in aanmerking om schoolsportvereniging te worden. Het voordeel hiervan is dat deze scholen allemaal een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding hebben.

Eind 2004 12 schoolsportverenigingen en ruim 800 kinderen  lid, in 2017 26 verenigingen met 3000 aangesloten kinderen.

Gezien het schoolhandbalverleden van Atomium leek het niet meer dan logisch dat Atomium handbaltraining ging verzorgen bij de schoolsportvereniging Lombardijen. De SSV Lombardijen heeft als basis OBS De Catamaran.

Na een aantal jaren handbal aangeboden te hebben bij de SSVL zijn we in seizoen ’14-’15 begonnen met een gevarieerd sportuurtje voor kinderen met overgewicht, het zgn Bewegen op Recept. Een vergelijkbaar sportuurtje werd ook aan een groep moeders aangeboden, dit omdat de SSV’s ook ouders in beweging willen krijgen.

In seizoen ’16-’17 werd Bewegen op Recept ook opengesteld voor kinderen zonder gewichtsproblemen. Tijdens de lessen maken ze kennis met diverse sporten om vervolgens een keuze voor een sport te maken. De naam werd veranderd in Extra Sport.

In seizoen ’17-’18 zijn we gevraagd om in Hordijkerveld ook ExtraSport te gaan verzorgen, maar dan voor kleuters, en om in Tuinenhoven handbaltraining te komen verzorgen.