Terwijl heel veel leden ergens in de zon zitten gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gewoon door. De eerste bestuursvergadering van seizoen ‘22-‘23 zit er inmiddels op. Waar hebben we het over gehad?

Over de financiën. De energiekosten komen flink wat hoger uit dan begroot en door de promotie van de heren naar de eerste divisie zijn de zaalhuur en de competitiekosten komende seizoen substantieel hoger. Daarnaast zullen de contributie-inkomsten komend seizoen van m.n. de handbaltak een stuk lager uitvallen door de opzeggingen. We hebben dus met zijn allen een grote uitdaging om door (ledenwerf)acties, loterijen en bv door activiteiten die geld opleveren, extra inkomsten te genereren. Er wordt gedacht aan jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de fietspuzzeltocht/tennis en de bbq, een feestavond als afsluiting van het seizoen.

Gelukkig gaan er komend seizoen zonnepanelen geplaatst worden wat de energierekening omlaag zal brengen.

Het is nog koffiedik kijken of het betaald parkeren invloed heeft op de kantine-inkomsten.

Op een enkel team na zijn de trainers en begeleiders bekend. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de laatste gaatjes te dichten. Ook zijn de zalen voor de trainingen en wedstrijden ingehuurd. Voor een aantal jeugdteams zijn we in overleg met de school Het Open Venster om de nieuwe gymzaal van hen te gaan huren. Het wedstrijdprogramma (veld en zaal)  is zo goed als bekend.

Vanuit de commissies zijn  geen afmeldingen geweest, dus we gaan er van uit dat alle vrijwilligers volgend seizoen doorgaan.

De komende weken zal er gewerkt gaan worden aan het jaarverslag. De ALV is gepland op zaterdag 24 september, dus zet die datum vast in je agenda.

De jubileumactiviteiten gaan nog even door. Eén van de eerste activiteiten is de sport- en speldag in augustus.

Door hogere inkoopsprijzen gaan alle prijzen van de bar per 1 augustus omhoog met een gemiddelde van €0,10 tot €0,25 per artikel. We hebben helaas ook de euro voor een bakkie koffie of thee na tig jaar los moeten laten.

Wim Chrispijn heeft aangegeven de administratie van de kantine nog één seizoen te willen doen, we moeten dus op zoek naar een opvolg(st)er. Dus als jij iemand kent/bent die iets met cijfertjes heeft meldt je dan bij André of Marijke. Uiteraard zal het bestuur ook zelf mensen benaderen.

Komend seizoen doen we mee aan het project ‘Inzet Gamegymwall bij handbal’. Samen met ETC doen we hieraan mee. Een aantal kaderleden hebben 14 juli j.l. een kennismakingsavond gehad en waren na afloop heel enthousiast. De Wall zal aan het begin van het seizoen bij een activiteit neergezet worden zodat iedereen er kennis mee kan maken. Er zullen trainingsvormen bedacht worden waarna de Wall volgend seizoen bij een aantal trainingen ingezet zal worden. Als tijdens/na het project blijkt dat de Wall van toegevoegde waarde is, zal er door de Gemeente bekeken worden of er een Wall standaard in één of meerdere sporthallen kan komen. Wij gaan er van uit dat één van die hallen dan de Enk is 😉 

André heeft een infoavond over beachhandball bij MOK bijgewoond. Wat hij daar gehoord heeft week dusdanig af van wat ons in eerste instantie over beachhandball verteld was, dat hij kansen ziet om het sneller, weliswaar kleiner van opzet, te kunnen realiseren.  

Het betaald parkeren kwam nog een keer ter sprake. Zeker als er straks binnen heel de ring betaald moet worden moeten we gaan bedenken of we toch niet 1 van de velden als parkeerterrein kunnen gaan gebruiken op de drukke dagen. Komend seizoen zullen we dit verder uit gaan werken en een paar opties op papier zetten. Vervolgens zullen we in overleg gaan met het Sportbedrijf en ondersteuning vragen van Sportsupport.  

Vragen of opmerkingen n.a.v. bovenstaande? Schiet André of Marijke even aan. Bellen/appen mag natuurlijk ook 😊

 

 

Uit de bestuursvergadering