Tijdens het jubileumfeest op 2 juli is bekend gemaakt dat we vanaf dat moment, naast de Ereleden en de Leden van Verdienste, een nieuwe categorie hebben waarmee we als vereniging richting bepaalde leden en vrijwilligers onze waardering voor hun inzet kenbaar kunnen maken.  Deze mensen noemen wij van nu af aan de Atoomkrachten. Want samen met hen maken we de vereniging tot wat deze is.

Want jij kent ze toch ook wel? Die mensen die altijd voor de vereniging klaarstaan als ze gevraagd worden, maar die net niet in aanmerking komen voor Erelid of Lid van Verdienste, iets waar het bestuur regelmatig mee worstelt. Speciaal voor deze mensen is deze nieuwe categorie bedacht met een bijbehorend bord waar zij als Atoomkrachten op vermeld worden. 

Het leuke van deze categorie is dat iedereen iemand aan kan dragen, zonder het bestuur of ALV daarbij inspraak te geven. Dus ken jij iemand die op dit bord zou moeten? Iemand uit het verleden of het heden? Meldt ze dan aan bij recreatiesportatomium61@gmail.com. Wij zorgen dan dat hij/zij een mooi plekje op het bord krijgt.

NB Ereleden en leden van Verdienste hebben al een plekje op een bord in de kantine, dus die zijn de categorie Atoomkrachten ooit al eens ontstegen. Wie dat zijn kun je zien op https://www.atomium61.nl/ere-leden-en-leden-van-verdiensten/  Deze hoef je dus niet nog eens voor de Atoomkrachten aan te melden, want dat zij belangrijk zijn/waren voor de vereniging zal duidelijk zijn.

Op dit moment staan op het bord vermeld: Marco van Lent, Annemarie van Duren, Peter Beenhakker, Sjoerd Snijders, Yvette Hoost, René Boon, Ronald den Ouden, Piet van Gils, Marja van den Wijngaard, Bob van Rooij, Maurice Bakker en Vera Stam. Vul jij de rij aan? 

NB vermelding op het bord Atoomkrachten betekent niet dat iemand nooit meer verkozen kan worden tot erelid of lid van verdienste.

Onze Atoomkrachten