Naar de Algemene Leden Vergadering? DE plek om jaarlijks met het Bestuur in gesprek te gaan over het gevoerde beleid en over de toekomst van de vereniging. Denk en praat jij met ons mee? Dan zien we je graag zondag 2 oktober om 15u in onze kantine. 

Het Bestuur

NB De stukken voor de ALV zijn per mail aan alle leden verstuurd. Niet ontvangen? Geef dan even een seintje aan het secretariaat: secretariaatatomium61@gmail.com, dan wordt het zsm opgestuurd. 

Jij komt toch zeker ook?