Weer zijn er nieuwe leden te vermelden. Zo heeft Vincent Feijt zijn comeback bij de heren gemaakt, komen Maya Looi en Sofie Kok de dames versterken en heeft Linde Tadeij besloten mee te komen doen bij de Fjeugd.

Allemaal van harte welkom en veel plezier bij onze vereniging!

Het houdt maar niet op!