we er in het verleden, vele hadden….

Zon, wind ! – er zijn er vast nog genoeg die zich de fietstocht naar Den Briel en terug herinneren – en voldoende liefhebbers voor zowel het tennis als de fietspuzzeltocht om het door te laten gaan. De start was met koffie en een puntje appelvlaai, zodat de energie op gang gebracht werd.

Terwijl aan de Sparrendaal de hoofden steeds roder werden, zowel van inspanning(?) als het zonnetje, fietsten er 14 deelnemers (een aantal had om diverse redenen af moeten haken of zagen de wind als een niet te overwinnen opponent)  mooi rondje Oude Maas e.o. of gaven er een eigen – verkeerde – draai aan. Hoe dan ook niemand bereikte Henny en Rinske, die strategisch opgesteld in gedeelde eenzaamheid de tijd doorbrachten. Klaar zittend met een nieuwe geurlijn, op te lossen rebus en een uitgezet parcours met hindernis.

Terug aan de Sparrendaal, waar de 12 tennissers nog steeds fanatiek hun balletje sloegen, werd alsnog de rebus opgelost en aan de geuren gesnoven. Waaronder er één was, die bij te diepe inhalering de BBQgeuren voorgoed vernietigde.

Voor die BBQ waren er maar liefst 76 deelnemers, die binnen en buiten een plaats  vonden. De verzorging qua bakkunst was in handen van een aantal tennissers, die kennelijk nog genoeg energie over hadden. Daarnaast waren er nog zeer smakelijke bijgerechten. Met halen en brengen werden alle ingrediënten verorberd waarna met vereende krachten alles na afloop ook weer aan kant gebracht werd.

Al met al een zeer geslaagde dag, die als het aan de jubileumcommissie ligt volgend jaar weer op het programma staat. Hemelvaartsdag 2023, noteer maar vast.

En voor de statistieken: bij het tennis ging Maurice Bakker met de prijs en eer strijken en bij de fietsers was het Els Rondberg. Proficiat!

En nu op naar de volgende activiteit:

Zaterdag 2 juli a.s.: receptie en reünie vanaf 15.00 tot 1.00u. Let op de berichten hierover, meld je aan – voor het eten – en zegt het voort.

Sari Chrispijn

  

Een Hemelvaartsdag zoals ….