Op het jubileumfeest was er ook tijd ingepland om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dat waren: 

      Atomium NCS
Wim   Chrispijn 60 jaar  (61) 75 jaar
Ria   Chrispijn 60 jaar  (61)  
Sari   Chrispijn 60 jaar  (61)  
Tiny van der Vliet 60 jaar  (61)  
Joop   Peters 60 jaar  (61)  
Bas   Peters 60 jaar  (61)  
Marijke   Bohnen 50 jaar  (53) 50 jaar  (55)
Ed van Duren 50 jaar  (52) scheidsrechter  
Joke   Snijders 50 jaar  (52) 50 jaar  (52)
Vera   Stam 50 jaar  (52) 50 jaar  (52)
Vera   Peters 50 jaar  (51) 50 jaar  (51)
Ellen   Kirpesteijn 40 jaar  (44) 40 jaar  (44)
Sandra   Chrispijn 40 jaar  (44)  
Marijke   Buter 40 jaar  (43) 40 jaar  (43)
Claudette   Kuperus 40 jaar  (41) 40 jaar  (41)
Gerda van   Alphen 40 jaar  (41) 40 jaar  (41)
Rick   Westerveld 40 jaar  (41) 40 jaar  (41)
Alte   Kuperus 25 jaar  (28)  
Bob  van Rooij 25 jaar  (26)  
Manouk   Bohnen 25 jaar  (26)  
Patrick de Kovel 25 jaar  (25)  

Voor een aantal van hen was er naast een Atomium-aandenken ook nog een NCS-aandenken omdat ze x jaar lid waren van deze bond waar we als vereniging bij aangesloten zijn. 

NB De getallen tussen haakjes zijn de werkelijke jaren dat men lid is van de vereniging of van de NCS in 2022. Door Corona en andere oorzaken is de huldiging later dan we hadden gewild. Op Wim Chrispijn na, die laatst voor 75 jaar is gehuldigd, hebben alle andere 60-jarige jubilarissen al eerder een aandenken gekregen voor hun 60-jarig lidmaatschap van de NCS. Het verschil in jaren Atomium <-> NCS is te verklaren door het feit dat men voordat men lid werd van Atomium al lid was geweest van een andere NCS-vereniging. 

Maurice Bakker en Ed van Duren werden tot Lid van Verdienste benoemd. Maurice i.v.m. zijn tomeloze inzet voor de kantine en accommodatie gedurende meerdere perioden de afgelopen decennia waaronder o.a. de coördinatie van de laatste upgrade van de kantine. Ed van Duren omdat hij de eerste jaren van zijn lidmaatschap diverse functies heeft bekleed en 50 jaar week in week uit wedstrijden voor onze vereniging heeft gefloten. Voor dat laatste ontving hij namens het NHV ook nog een mooi aandenken.

Als laatste verrassing was er de burgmeester van Ridderkerk, mevrouw Attema, die een wel heel eervolle benoeming uitreikte: Wim Chrispijn werd geridderd tot Lid in de orde van Oranje Nassau voor al zijn werk dat hij de afgelopen 60 jaar voor de vereniging en namens de vereniging had verzet. 

 

Dit gebeurde er ook op 2 juli