Zaterdag 7 januari was er weer eens een ouderwetse Nieuwjaarsreceptie. Nou ja, ouderwets, de jubileumcommissie had de organisatie op zich genomen en ze pakten het grootser aan dan we gewend waren bij de vorige Nieuwjaarsrecepties. Het was meteen hun laatste jubileumactiviteit. 

Het programma zag er in grote lijnen als volgt uit: een hapje en een drankje terwijl de Rotterdamse band Ongeregeld voor de muzikale omlijsting zorgde, de jaarlijkse speech van de voorzitter, het huldigen van een aantal jubilarissen en een lekkere maaltijd, waarna er nog wat muziek gedraaid werd voor de nog aanwezigen.

Na 15u stroomde de kantine langzaam vol. Een leuke mix van jong en oud: recreatiesporters, (oud)handballers en handbaljeugd. Gelukkig Nieuwjaar wensen en bijkletsen. Laat dat maar aan onze leden over 😉 

 

In zijn speech blikte André terug op 2022 waarin we zonnepanelen hebben aangeschaft, ‘de Atoomkrachten’ in het leven is geroepen en er heel veel GroteClubActie-loten zijn verkocht. 2022 was ook het jaar waarin door omstandigheden een aantal klussen waren blijven liggen. In 2023 gaan die opgepakt worden. Met dank aan de jubileumcommissie zijn er diverse activiteiten gehouden die we vroeger als normaal beschouwden; lekker met elkaar op de club praten, feesten en herinneringen uitwisselen. Met als hoogtepunt de receptie/reünie op 2 juli. Hij stipte de sportieve prestaties ook nog even aan. HS1 en de HAj gaan goed en inmiddels hebben we 2 Fjeugd-teams. Bij de recreatiesporten is er een ledenstop bij het Seniorensportuurtje ingesteld. Als Sportplusvereniging mogen we regelmatig vertellen hoe we dat toch doen: maatschappelijke activiteiten organiseren naast onze hoofdtak van sport handbal. André benadrukte dat dat alleen maar kan als anderen zorgen dat andere werkzaamheden binnen de vereniging gedaan worden. Aan het eind van 2022 kregen we een cheque van 5000,= waarvoor we als vereniging een goede besteding mogen zoeken. In 2023 moeten we op zoek naar vrijwillligers die de taken van een aantal mensen over gaan nemen. Tav de financiële administratie van de kantine is Marc van Rossum bereid de taken van WimC over te nemen; het secretariaat van Annemarie en de PR&communicatie van Marijke moeten dit seizoen ook door een ander overgenomen worden. Door de verhoging van de zaalhuur met 6,9% per januari zal de penningmeester in 2023 flink moeten puzzelen om de seizoens-begroting sluitend te kunnen maken. 

Na de speech van André werd de jubileumcommissie in het zonnetje gezet. Zij hadden in een moeilijke tijd tussen alle Corona-maatregelen door verschillende succesvolle jubileumactiviteiten georganiseerd. Verschillende activiteiten moesten verplaatst worden, heel vervelend als de voorbereidingen al zo goed als klaar zijn.  Hulde voor hun doorzettingsvermogen!

Ook namen we afscheid van het jubileumlogo. Als opvolging daarvan hebben we een mooi nieuw logo ontworpen. Een combinatie van het jubileumlogo en het sportpluslogo. Het resultaat mag er zijn. Met dank aan Sanne. 

Daarna waren de jubilarissen aan de beurt. Manouk (25 jaar), Rick en Jaron (beiden 40 jaar), Marja en Martin (beiden 50 jaar) en Rinske (60 jaar) werden in de bloemetjes gezet en kregen een mooi aandenken. 

De jaarlijkse vrijwilligersattenties werden uitgedeeld aan die vrijwilligers die aanwezig waren. De anderen krijgen hem in de loop van de komende weken. 

Ondertussen had de jubileumcommissie er voor gezorgd dat er gegeten kon worden. Alles was warm en kon rondgebracht worden. Dit keer geen buffet, maar de gasten werden aan tafel bediend. 

Daarna gingen de meeste eters weg en kwamen er wat andere leden binnen voor het laatste onderdeel: party-time. Dat werd ‘gezellig met elkaar aan de statafels hangen’ terwijl André de muziek verzorgde. 

Al met al was het een geslaagde activiteit. De laatste dank aan de jubileumcommissie voor het perfect organiseren van deze laatste jubileumactiviteit!!

 

De Nieuwjaarsreceptie / jubileumactiviteit