ZONdag 2 oktober is er de jaarlijks Algemene Jaar Vergadering (ALV). HET moment om samen met de leden en het Bestuur in gesprek te gaan over het gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen seizoen en over wat de toekomst ons brengt. 

Aanvang: 15.00u
Einde: ???
Locatie: Sparrendaal 91

Halverwege of aan het eind zal er een broodje met soep worden geserveerd. 

De stukken voor de vergadering worden eind augustus rondgestuurd. 

Zet deze datum en tijd dus vast in je agenda, het bestuur rekent op jou. 

 

Zet vast in je agenda