Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Tonny Loef vrijdag 3 mei j.l. is overleden.

Tonny Loef raakte heel veel  jaren geleden betrokken bij onze vereniging als moeder van René. René die als kleine jongen op ons veld kwam fietsen en later kwam handballen.

Tonny, zijn moeder, en Wim, zijn vader, waren vanaf het eerste moment actieve ouders. Zij namen verschillende taken op zich. Daarnaast waren zij vaak langs de lijn te vinden, zeker bij de wedstrijden van René.

Tonny sloot zich aan bij de groep die de kantinediensten draaide en was altijd aanwezig als de grote schoonmaak van de kantine gehouden werd. Bij de nevenactiviteiten, zoals de Nieuwjaarsrecepties, de playback-shows, jubileumactiviteiten, het AtomiumKlaverjasToernooi en later bij de recreatiesport-nevenactiviteiten was Tonny ook een graag geziene deelneemster.

Tonny en Wim waren jarenlang het sleuteladres van de vereniging. Menig trainer/coach heeft bij hen aangebeld om de sleutels van de kantine te halen. Blindelings wisten zij hun voordeur te vinden.

Samen met Wim ondersteunde zij de vereniging financieel door certificaten te kopen en later mee te doen met Club50. Daarmee toonden zij zich echte verenigingsmensen.

Tonny heeft ook nog een tijdje meegelopen met de Nordic Walkers. Weliswaar zonder stokken, omdat dat door haar gezondheid niet ging, liep ze haar kilometers enthousiast mee.

Mede door haar gezondheid moest Tonny een aantal jaar geleden noodgedwongen verhuizen naar een verzorgingshuis en viel het contact weg.

Tonny, je bent en blijft een stuk van de geschiedenis van onze vereniging en we zullen je nooit vergeten.

Rust zacht.

In Memoriam