75 jaar lid, wie haalt dat tegenwoordig nog, 75 jaar lid van een organisatie? 75 jaar een organisatie trouw blijven? Het zijn er waarschijnlijk niet veel, maar één van onze leden, Wim Chrispijn, hoort bij deze groep.

Wim werd zaterdag 9 april tijdens het bondscongres gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Culturele Sportbond, waar onze vereniging al 60 jaar lid van is. Tijdens die 75 jaar was hij niet alleen maar gewoon lid, maar bekleedde hij ook allerlei functies zoals penningmeester en lid van de bondscommissie handbal. En namens de NCS zat hij in het CSIT, een comité dat voor alle zusterbonden wedstrijden en toernooien organiseert.  

De voorzitter van de NCS overhandigde Wim voor deze mooie staat van dienst een mooi beeldje. 

Proficiat Wim!

 

75 jaar lid